Spring til indhold

Pædagogiske specialopgaver

Vikarer til pædagogiske og psykiatriske arbejdspladser i det private og offentlige.

Vi løser et bredt spænd af pædagogiske specialopgaver på blandt andet bosteder, i psykiatrien og socialpsykiatrien samt på døgninstitutioner.

Vi tilbyder pædagogiske vikarer til:

  • Støtteordninger
  • Bofællesskaber for udviklingshæmmede
  • Psykiatrien og socialpsykiatrien
  • Døgninstitutioner for børn og unge
  • Dagtilbud inden for specialområdet
  • Rehabiliteringscentre
  • Vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede daginstitutioner
  • SFO, klub og fritidshjem

Vi tilknytter udelukkende uddannede pædagoger, der naturligvis har anmærkningsfrie børne- og straffeattester. Vores pædagoger er kendetegnet ved at være fagligt dygtige, ansvarsfulde, stabile og fleksible med mange forskelligartede kompetencer.

Vil du booke en vikar? Kontakt os i dag.

Mia Mørck
Mia Mørck
Pædagogisk udviklingskonsulent 58 55 10 91
Sara Jensen
Sara Jensen

Bliv vikar hos Top Partners

Vi råder over et stærkt hold af velkvalificerede og veluddannede vikarer inden for sundhedssektoren, som ønsker at gøre en forskel for dem, der har brug for det.

Bliv vikar hos os